وب سایت نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر بهنام حسینی آهنگر

راهنمای نوبت دهی اینترنتی

 • به اطلاع مراجعین محترم می رساند پذیرش متخصصین پوست سركار خانم دكتر عراقی و سركار خانم دكتر سیدحسینی فقط به صورت آزاد انجام می پذیرد.
 • در راستای انجام طرح انطباق ، در این مرکز حجامت و طب سوزنی آقایان توسط پزشک آقا و حجامت و طب سوزنی بانوان توسط پزشک خانم انجام می شود. لطفا در هنگام دریافت نوبت به این نکته توجه فرمائید.
 • جهت گرفتن نوبت می توانید از ساعت 7 صبح الی 24 به سایت مراجعه فرمایید.
 • به اطلاع مراجعین محترم میرساند ارائه خدمت در این مجموعه منوط به حفظ پوشش اسلامی می باشد.
 •  

جستجوی پزشک

تخصص : رده علمی :
پزشک :  

تقویم نوبت دهی اینترنتی

  1. شنبه
  2. یک
  3. دو
  4. سه
  5. چهار
  6. پنج
  7. جمعه
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
   <<           تیر ماه 1403          >>